روه آموزشی مدرسه متشکل است از: 

کلاس پیش دبستانی  ۴تا۶سال:   

کلاس  اول:  خانم شهلا مهردار آموزگار دوره ابتدایی در ایران و  خانم فاطمه صفری.

کلاس دوم: خانم فاطمه بامداد.

کلاس سوم:خانم منیژه شیرانی.

کلاس چهارم:

مدیر آموزش وروابط عمومی خانم سودابه پیله فروشها

مربی سرود وموسیقی:خانم شقایق مختاری.

مسٔول پایگاه اینترنتی:

مسٔول مالی: آقای رکن الین آقا حسینی.

مسٔول مدرسه: حسن بهمنی.

اموزگاران  مدرسه بر اساس تجربیات  خود و نیز با در نظر گرفتن اصل جذاب سازی تدریس روش های متنوعی برای آموزش کودکان در پیش گرفته ا‌ند که خوشبختانه موثر بوده و دانش آموزان پس از یک سال آموزش در مدرسه قادر با خواندن و نوشتن در حد اول ابتدیی می‌ باشند.

کتاب های آموزشی همان کتاب های رایج در مدارس ایران میبا شند. 

زنگ تفریح به مدت نیم و معمولا همراه با سرگرمی  های متنوع نظیر بازی های دسته جمعی ، دلقک ، بادکنک پیچ ، و...میباشد.

در حال حا ضر مدرسه ایرانیان ادمونتون پذیرای 30 دانش آموز ایرانی‌ در مقاطع تحصیلی‌ متفاوت  میباشد  که این رقم در بر گیرنده نزدیک به  نصف گروه سنی‌ متناظر-۴ تا  ۱۲ سال ایرانی‌  ساکن ادمونتون- می‌باشد .

با آگاهی‌ رسانی به دوستان  و نزدیکان ایرانی‌ خود به گسترش دامنه مدرسه ایرانیان یاری رسانید تا کودکان ما که جوانان فردا و سرمایه های اصلی‌ و گرانبهای فرهنگی‌ ما میباشند بتوانند به گوهر های تابناک اندیشه و ادب فارسی دسترسی‌ پیدا کنند.

اگر مایل به همکاری با مدرسه یا ثبت نام فرزند خود هستید هستید لطفا با ایمیل یا شماره تلفن زیر تماس بگیری

About our program
Grade 1 is co-taught by Mrs. Shahla Mehrdar, an elementary  teacher (from Iran), and Mrs Fatemeh Safari. They teach using a modified method of instruction that is similar to methods currently used in Iran. Students are actively engaged in learning process by using group work and presentations.

Grade 2 is taught by Dr. Fatemeh Bamdad. During the school week she instructs at the University of Alberta. She taught in Iran for 4 years before coming to Canada. Her teaching methods are designed to expand the students’ knowledge of grammar and verbal communication skills in Persian.

Grade 3 is the teacher of our Mrs Manijeh Shirani. She previously taught for three years in Iran. She teaches children to improve their oral language skills and grammatical competence in Farsi. 

We have exciting plans to create a fourth class for students with limited knowledge of Farsi and are not yet able to communicate in Farsi. We are also hoping to expand and create a kindergarten/ nursery class to be taught by Mrs Soudabeh Pilehfouroshha. 

Edmonton Iranian School

(Farsi)

Contact us by phone: 780 270 2183  or by email: Seyedb@shaw.ca International & Heritage Languages Association
Winner of the 2016 UNESCO Linguapax Award!